อัตราส่วนสำรองระหว่างประเทศต่อหนี้สิน

หลังจากที่มีการร่วงลงอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่เกิดวิกฤติเงินตราต่างประเทศ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ปรับเพิ่มขึ้น 4.67 จุดหรือ 0.28% ปิดที่ 1,680.96 จุด มูลค่าการซื้อขายอยู่ที่ 57.76 พันล้านบาท ความวิตกกังวลในตลาดตุรกีน่าจะส่งผลกระทบต่อประเทศไทยเพียงเล็กน้อยเนื่องจากปริมาณการส่งออกของไทยในประเทศยังคงอยู่ในระดับต่ำ

และเศรษฐกิจที่สำคัญของเศรษฐกิจไทย ในปี 2560 การส่งออกไปยังตุรกีคิดเป็นร้อยละ 0.5 ของการส่งออกทั้งหมดของไทย ประเทศไทยมีเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับสองในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีการเกินดุลบัญชีเดินสะพัดเกินร้อยละ 11 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (จีดีพี) อัตราส่วนสำรองระหว่างประเทศของประเทศต่อหนี้สินระยะสั้นของ บริษัท อยู่ที่ 3.42 เท่า การถือครองเงินตราต่างประเทศมีจำนวน 206.95 พันล้านเหรียญสหรัฐฯหรือ 43.52 เปอร์เซ็นต์ของ GDP ในเดือนมีนาคม