คุณภาพอากาศแย่ลงไปถึงระดับที่รุนแรง

ก่อนเดือนสำคัญของเดือนพฤศจิกายนและธันวาคมเมื่อคุณภาพอากาศแย่ลงไปถึงระดับที่รุนแรงในนิวเดลีกระทรวงสิ่งแวดล้อมได้จัดทำมาตรการต่างๆเพื่อแก้ไขปัญหามลพิษทางฝุ่นรวมทั้งการเปิดตัวโครงการนำร่องสามโครงการโดยติดตั้งตัวกรองบนรถโดยสารโดยใช้การแยกฝุ่น สเปรย์สารเคมีและติดตั้งอุปกรณ์เพื่อดูดฝุ่นละออง กระทรวงยังกล่าวว่าโครงการทำความสะอาดอากาศแห่งชาติ มีแนวโน้มที่จะเสร็จสิ้นภายในสิ้นเดือนนี้

และส่งไปยังรัฐเพื่อให้พวกเขาสามารถวางแผนที่จะลดภาวะมลพิษทางอากาศ กระทรวงสิ่งแวดล้อมได้จัดทำร่างร่างรัฐธรรมนูญ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้มีแผนครอบคลุมในการป้องกันควบคุมมลพิษทางอากาศและเพื่อเพิ่มเครือข่ายการตรวจสอบคุณภาพอากาศทั่วประเทศ เจ้าหน้าที่กระทรวงกล่าวว่าจะมีโครงการนำร่อง 3 โครงการคือการติดตั้งตัวกรองบนรถเมล์โดยใช้สเปรย์สารเคมีแยกฝุ่นและติดตั้งอุปกรณ์เพื่อดูดฝุ่นละอองเพื่อแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ