ความมุ่งมั่นของการรักษาโรคมะเร็งปอด

การเรียนรู้ของเครื่องได้รับการปรับปรุงอย่างมากในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาและแสดงให้เห็นถึงสัญญาที่ยอดเยี่ยมในด้านการวิเคราะห์ภาพทางการแพทย์ ทีมผู้เชี่ยวชาญด้านการวิจัยที่ศูนย์มะเร็งนอร์ริสฝ้ายของดาร์ทเมาท์ได้ใช้ความสามารถในการเรียนรู้ของเครื่องจักรเพื่อช่วยเหลืองานที่ท้าทายในการจัดลำดับรูปแบบของเนื้องอกและมะเร็งต่อมน้ำเหลืองชนิดย่อย

ที่เป็นสาเหตุสำคัญที่สุดของการเสียชีวิตจากโรคมะเร็งทั่วโลก ปัจจุบันมะเร็งปอดของต่อมจำเป็นต้องตรวจสอบภาพสไลด์เพื่อตรวจสอบรูปแบบของเนื้องอกและชนิดย่อย การจำแนกประเภทนี้มีบทบาทสำคัญในการพยากรณ์โรคและความมุ่งมั่นของการรักษาโรคมะเร็งปอด แต่เป็นงานที่ยากและเป็นอัตนัยได้ใช้ความก้าวหน้าล่าสุดในการเรียนรู้ของเครื่องจักรพัฒนาเครือข่ายระบบประสาทในระดับลึกเพื่อจำแนกมะเร็งต่อมลูกหมากชนิดต่าง ๆ บนสไลด์เนื้อเยื่อพยาธิวิทยาและพบว่าแบบจำลองดำเนินการโดยนักพยาธิวิทยาสามคน